Examen Trinity GESE en Oxford House Barcelona

 

Slider-RESUMEN-TRINITY

Oxford House és un dels únics centres registrats per realitzar exàmens d’anglès GESE de Trinity a Barcelona. Tots els nostres professors estan qualificats per preparar-te per a l’examen que es realitza en la nostra acadèmia al centre de Barcelona i tenim un dels més alts percentatges d’aprovats.

Si no ets alumne d’Oxford House però vols presentar-te a algun dels exàmens Trinity al nostre centre, hauràs de fer un curs de nivellació i preparació per a aquests exàmens oficials. El curs inclou assessorament inicial per confirmar el grau al que vols presentar-te, contingut i eines específiques per aprovar els exàmens GESE.

Curs de preparació examen GESE

Durada: 4 hores (mínim).

Horari: A triar per l’alumne/a (Subjecte a disponibilitat).

Dates: Abans de l’examen, a escollir per l’alumne/a.

Preu: 40€/hr

En el context actual, capacitar-te i certificar els teus coneixements és essencial per tenir èxit en els teus estudis i al món laboral. Cada vegada són més els particulars que aporten certificats de Trinity per acreditar el seu nivell d’anglès; aquests són requerits per les empreses com a mostra de la vàlua dels seus candidats.

A més, preparar un examen ajuda a motivar-te i li dóna un objectiu final al teu curs d’anglès.

L’examen consisteix en una entrevista d’entre 5 i 25 minuts, segons el nivell, amb un examinador extern qualificat, en la qual l’alumne demostra la seva capacitat de desenvolupar-se oralment en anglès sobre temes que ja ha preparat. Examina la gamma més àmplia d’habilitat oral, des de la del principiant fins a la de l’avançat.

Existeixen fins a 12 nivells diferents d’examen, dividits en 4 etapes que es componen de diferents tasques que es van ampliant amb el nivell del candidat. Els exàmens estan dissenyats de conformitat amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa (MCER).

Exàmens oficials d’acord amb el Marc Comú Europeu

Guia de nivells Anglès Trinity

Pàgina web del GESE (Graded Examinations in Spoken English)

Vídeos d’exàmens GESE de tots els graus Trinity

Guia d’informació de l’Examen GESE

El reconeixement rebut pels certificats de Trinity és extens entre les autoritats educatives, les universitats i les empreses a nivell nacional i internacional.

Segons els paràmetres de l’Acord de Bolonya, per rebre un grau, els estudiants universitaris a Catalunya hauran de demostrar un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

Les universitats de Catalunya acceptaran els següents certificats de Trinity com a acreditació del nivell B2 del MCER:

GESE Grau 7 o més alt

ISE II o més alt

A més, l’associació de testing ALTE, entitat que vetlla per la rigurosidad acadèmica dels exàmens de llengües a nivell mundial, ha atorgat a Trinity College London el màxim nivell que concedeix aquesta associació, el Q Mark, que denota les més altes cotes acadèmiques dels exàmens ISE i GESE.

És una institució educativa britànica que sempre s’ha destacat per la seva innovació i la seva qualitat. Els seus exàmens d’anglès estan externament equiparats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües per acreditar el seu nivell internacionalment i tots els seus exàmens estan plenament acreditats per les autoritats educatives del Regne Unit (OfQual), assegurant la qualitat dels seus serveis.

Trinity és capdavanter a Espanya en els projectes bilingües, col·laborant directament amb les CCAA que utilitzen una avaluació externa per als seus alumnes, i un dels líders en la certificació lingüística dels professors bilingües.

Web de Trinity College London – Espanya