Informació del Curs

Curs intensiu d’anglès general amb una duració de 10 setmanes. Possibilitat de matricular-se durant tot l’any.

DURACIÓ: 100 hores - 10 hores a la setmana durant 10 setmanes.
DATES: 3 Abril - 21 Juny 2017.
NIVELLS: A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.
GRUPS: Máxim 8 alumnes.
PREU: 1 pagament de 880€ o 2 pagaments mensuals de 490€.
Promoció a les 8h: 1 pagament de 815€ o 2 pagaments mensuals de 450€!

3 Abril