Oxford House es un centre de preparació d’exàmens de Cambridge ESOL.

Podem incorporar preparació per a exàmens oficials d’anglès Cambridge en qualsevol . Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a un examen d’anglès FCE, CAE o CPE de Cambridge, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararan als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Cambridge ESOL

Cambridge ESOL és un departament de la Universitat de Cambridge a Anglaterra. Els exàmens de Cambridge ESOL estan relacionats amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa (MCER) i estan reconeguts per institucions educatives i empreses a nivell mundial. Els exàmens de Cambridge ESOL es basen en situacions reals i són ideals si tens intenció de treballar, estudiar o viatjar a l’estranger, o bé fer una carrera que requereixi habilitats en idiomes (empresarials, medicina, enginyeria). El FCE, CAE i CPE tenen cinc parts: parlar, escoltar, usar l’anglès (gramàtica i vocabulari), llegir i escriure. Els candidats desenvolupen el seu anglès en totes aquestes àrees. Quan aproven l’examen, els candidats reben un títol de la Universitat de Cambridge ESOL Examinations i un resum dels resultats en les cinc parts.

Wed oficial de Cambridge ESOL España

El FCE (First Certificate of English)

El FCE és un examen de Cambridge ESOL de nivell intermedi, el nivell B2 del MCER. És per a alumnes amb coneixements d’anglès adequats per a situacions diàries, incloent el treball i els estudis. El FCE indica que el candidat pot defensar-se en treballs d’administració, secretaria i gestió en diferents sectors. Els candidats avançats tenen un vocabulari ampli i poden adaptar el registre i estil a diferents situacions. Poden tractar amb comunicació diària escrita i per telèfon i el seu anglès és suficient per a seguir alguns tipus de formació, llibres de text i articles bàsics. A més, el FCE és una preparació útil si esperes treure títols més avançats com el CAE (Certificate in Advanced English) o CPE (Certificate of Proficiency in English).

Pàgina web del Cambridge FCE (First Certificate of English)

El CAE (Certificate of Advanced English)

El CAE és el segon més alt dels exàmens de Cambridge ESOL, correspon al nivell C1 del MCER. És per a alumnes que arriben a un nivell d’anglès que és suficient per a la majoria de tasques, incloent situacions socials i educatives. Encara que el nivell no sigui tan alt com es requereix pel CPE (Certificate of Proficiency in English), el CAE reconeix l’habilitat de comunicar en anglès amb confiança. Els candidats avançats poden defensar-se en reunions i discussions, poden expressar les seves opinions amb claredat i poden entendre i produir diversos tipus de textos, incloent cartes de negocis i reportatges. A més, el CAE és una preparació útil si aspires a obtenir el CPE.

Pàgina web del CAE (Certificate of Advanced English)

El CPE (Certificate of Proficiency in English)

El CPE representa el nivell més alt dels exàmens de Cambridge ESOL, al nivell C2 del MCER. És per a aquells amb un ús de l’anglès eficaç en qualsevol context angloparlant i el nivell del qual arriba al d’un nadiu. El CPE demostra que el candidat ha progressat més enllà d’un bon nivell de vocabulari i gramàtica i que pot usar l’idioma en contextos reals. Treure el CPE és un repte personal significant.

Pàgina web del CPE (Certificate of Proficiency in English)