Slider-RESUMEN-FCE-ESP

El First Certificate in English (FCE) de Cambridge està internacionalment reconegut per milers d’empreses com a qualificació en anglès intermedi alt (nivell B2 en el Marc Comú Europeu de Referència).

Taula de certificacions reconegudes d’acord amb el MCER

En estudiar i passar el FCE moltes portes s’obren a la formació internacional, podent optar a una gran varietat d’oportunitats d’ocupació, ajudant-te a ser més competitiu en el teu lloc de treball o fins i tot per treballar en un entorn en anglès o país de parla anglesa.

El First Certificate in English és per a estudiants amb uns coneixements d’anglès suficients com per desenvolupar-se en situacions quotidianes, incloent-hi feina, estudi o relacions socials. Passar el FCE indica que l’alumne pot desenvolupar una varietat de tasques en el seu lloc del treball. Els candidats més avançats del curs FCE poden treballar comunicacions escrites més difícils així com parlar per telèfon i entendre diferents accents. El seu anglès és prou bo per seguir certs llibres de text i articles, amb un ampli vocabulari, i poden aplicar correctament registres i estils en diferents situacions.

A més de ser una gran evidència del teu nivell d’anglès en les situacions esmentades, el curs de preparació al FCE és una preparació útil per a aquells estudiants que pensen a obtenir una titulació superior com el Certificate in Advanced English (CAE) o el Certificate of Proficiency in English (CPE).

Enllaços útils

Pàgina oficial de la Universitat de Cambridge – FCE

Matrícula al examen FCE

Data de l’examen

Oferim la possibilitat d’apuntar-te a l’examen oficial Cambridge First (FCE) durant tot l’any.

Taxa d’examen

211€.

Es pot fer l’inscripció a la recepció. Consulta’ns per totes les dates disponibles per a aquest examen.

Preparació per a l’examen FCE

Oxford House Barcelona compta amb més de 16 anys d’experiència com a centre preparador d’exàmens d’anglès de Cambridge ESOL tals com el FCE, oferint cursos de preparació tant intensius com extensius amb professors experts. Els nostres cursos de preparació d’exàmens són dinàmics i estan enfocats a preparar als nostres alumnes perquè adquireixin les habilitats necessàries per identificar i afrontar les preguntes de l’examen. Proveïm suport abans de l’examen i un servei personal i professional per fer que el teu dia d’examen resulti el millor possible.

En els cursos de preparació se t’ensenyarà la millor manera d’abordar les diferents parts de l’examen. Això inclou:

* Tècniques per realitzar les tasques de lectura de forma ràpida i eficient, identificant frases paral·leles i deduint el vocabulari del context.

* Com organitzar i composar les diferents opcions d’escriptura, incloent l’ús del format, registre i vocabularis adequats per completar els requisits establerts per Cambridge.

* La millor manera d’abordar els exercicis de gramàtica i vocabulari que apareixen en la part de l’ús d’anglès de l’examen.

* Consells i tècniques per a la part de comprensió auditiva utilitzant material variat que t’exposi als diferents accents i preguntes tipus.

* Com produir el millor anglès possible seguint els requeriments de la part oral de l’examen dins del límit de temps real que tindràs el dia del test.

* Mock exam gratuït, podràs presentar-te a un assaig real del Cambridge First Certificate abans de matricular-te a l’examen oficial.

És l’examen de FCE adequat per a tu?

Pots..

– entendre les idees principals en textos diferents o complexos d’una àmplia varietat d’àmbits? – prendre notes en una reunió mentre algú parla?

– conversar sobre una àmplia varietat de temes presentant arguments i opinions?

– entendre la majoria d’anglès parlat en programes de la ràdio o la televisió?

Si t’agradaria millorar les habilitats esmentades a dalt o estàs treballant per adquirir-les, llavors el FCE és l’examen adequat per a tu.

En què consisteix l’examen FCE?

Hi ha quatre parts en l’examen de FCE, actualitzat al gener 2015:

Lectura i Ús de l’anglès (1 hora 15 minuts)
Hauràs de llegir i comprendre diferents tipus de text, incloent-hi llibres de ficció i no ficció, articles i textos informatius. En l’Us de l’anglès es comprovaran els teus coneixements de gramàtica i el teu vocabulari.

Escriptura (1 hora 20 minuts)
Hauràs d’escriure dos textos en qualsevol dels següents estils: un conte curt, una carta, un article o una resposta a un article.

Comprensió auditiva (40 minuts)
Escoltaràs diversos enregistraments que inclouen programes de notícies, històries i diàlegs. Hauràs de respondre a preguntes sobre els continguts escoltats.

Expressió oral (14 minuts)
Prendràs el test oral amb un o dos candidats més i hauràs de parlar sol, amb l’examinador i amb l’altre o altres candidats.

Qui reconeix l’examen de FCE?

Si estás buscando la manera de probar tus habilidades en el uso del Inglés, estudiar para tomar el examen FCE es la mejor opción. El First Certificate in English es aceptado por muchas instituciones educativas como prueba de tus habilidades en Inglés a nivel intermedio alto, y las grandes multinacionales buscan esta cualificación cuando contratan personal.

Acreditacions Oxford House Barcelona