Slider-RESUMEN-EMPRESAS-CAT1

Les classes presencials poden dur-se a terme en cursos extensius o intensius, cursos d’immersió o en classes particulars.

Les classes a distància són perfectes si es vol triar quan estudiar i es busca flexibilitat en el temps. Oferim classes a distància en diferents modalitats: per telèfon o via Skype; E-learning a través de la nostra aula virtual, o Blended Learning.

Tallers pràctics que duren entre 2 i 5 hores per preparar habilitats específiques i amb els quals es busca la major efectivitat en el menor temps.

Adaptem els nostres cursos a les seves exigències

Considerem important el fet d’oferir flexibilitat als nostres cursos i la necessitat de poder adaptar-los a les exigències dels nostres clients i els seus treballadors. És per això que realitzem una anàlisi de necessitats inicial i continua de cada persona per tal de garantir que els cursos responen de manera satisfactòria i compleixen així totes les expectatives.

Cada empresa és única i cada una té empleats amb distintes motivacions. Per això oferim cursos d’anglès i altres idiomes per a treballadors diferents, amb duració, intensitat, contingut i forma docent diferent.

Tenim clients on fem anglès per millorar la seva presència internacional. Tenim clients amb plantilles internacionals on oferim cursos d’espanyol i català per ajudar-los que s’integrin a la seva nova llar. Tenim clients que fan cursos d’immersió per preparar per a presentacions, o congressos. Tenim clients que fan cursos amb una finalitat específica (cursos de traducció, cursos de negociar, cursos del llenguatge d’emails). Els escoltem i responem amb una proposta individualitzada.

Nivells i exàmens reconeguts al nivell europeu

A la nostre acadèmia oferim cursos d’idiomes en tots els nivells, des de A1 a C2, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), la qual cosa permet mesurar el progrés dels alumnes dins d’un marc reconegut a nivell europeu.

Moltes empreses ofereixen als seus treballadors l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial per tal de poder acreditar els seus coneixements i al mateix temps establir uns objectius clars per al curs. En aquest cas, el professor del curs els prepara als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Oxford House és un centre registrat per realitzar exàmens d’anglès de Trinity College London i és un centre de preparació d’exàmens d’anglès de Cambridge ESOL (FCE, CAE i CPE). Podem preparar als seus empleats per a aquests exàmens, diplomes de castellà (DELE), diplomes de francès (DELF i DALF) o certificats de català.

Exàmens oficials d’idiomes i nivells del MECR

Avaluació

Al final del trimestre es farà un test d’avaluació basat en els continguts de les classes, a més d’un performance review amb cada participant per comprovar si ha aconseguit els seus objectius.

OhConnect a Edmodo

L’aplicació Edmodo proporciona a cada grup un espai virtual privat en el qual compartir missatges i recursos d’aprenentatge.

Les possibilitats que ofereix són molt variades i milloren l’experiència a l’aula i fora d’ella.

El professor comparteix amb la classe tot tipus de recursos multimèdia, reptes com els concursos de preguntes, assigna tasques, les corregeix i les puntua.

L’alumne pot fer seguiment del treballat a classe, augmentar les seves hores d’exposició a l’idioma amb els materials addicionals, organitzar el seu calendari de tasques i estudi, i consultar les seves notes fàcilment des de l’ordinador o el mòbil.

Visita Oxford House a Edmodo

Serveis inclosos

  • Proves de nivell dels interessats
  • Avaluació de l’aprofitament del curs
  • Anàlisi de les necessitats dels participants a curt, mitjà i llarg termini.
  • Resum d’assistència mensual
  • Creació del grup i coordinació.
  • Reunions periòdiques per orientar sobre temes concrets.