Slider-RESUMEN-EXAMENES-OFICIALES

Després d’un any, dos o més d’estudis, molts necessitem un certificat que acrediti els coneixements lingüístics que posseïm. A Oxford House tenim professors experts a preparar candidats per a exàmens oficials d’anglès Cambridge i Trinity. Els nostres cursos i classes a mida de preparació són dinàmics i pràctics amb tècniques enfocades al coneixement i habilitats necessàries per aprovar l’examen elegit.

A continuació trobaràs mes informació de aquests exàmens oficials d’anglès.