Cursos de preparació

Slider-RESUMEN-TRINITY

Oxford House és un centre registrat per realitzar exàmens d’anglès ISE de Trinity a Barcelona. Tots els nostres professors estan qualificats per preparar-te per a l’examen que es realitza en la nostra acadèmia al centre de Barcelona i tenim un dels més alts percentatges d’aprovats.

Si no ets alumne d’Oxford House però vols presentar-te a algun dels exàmens Trinity al nostre centre, hauràs de fer un curs de nivellació i preparació per a aquests exàmens oficials. El curs inclou assessorament inicial per confirmar el grau al que vols presentar-te, contingut i eines específiques per aprovar els exàmens ISE.

Curs de preparació examen ISE

Duració: 6 hores (mínim).

Horari: A triar per l’alumne/a (Subjecte a disponibilitat).

Dates: Abans de l’examen, a escollir per l’alumne/a.

Preu: 40€/hr.

En el context actual, capacitar-te i certificar els teus coneixements és essencial per tenir èxit en els teus estudis i al món laboral. Cada vegada són més els particulars que aporten certificats de Trinity per acreditar el seu nivell d’anglès; aquests són requerits per les empreses com a mostra de la vàlua dels seus candidats.

Els exàmens de Integrated Skills in English (ISE) de Trinity avaluen les quatre habilitats de l’idioma — expressió i comprensió oral així com expressió i comprensió escrita. Aquests exàmens estan disponibles en cinc nivells que abasten des de l’A2 al C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

A més, preparar un examen ajuda a motivar-te i li dóna un objectiu final al teu curs d’anglès.

Els exàmens Integrated Skills in English (ISE) de Trinity avaluen les quatre habilitats de l’idioma — expressió i comprensió oral així com expressió i comprensió escrita. Aquests exàmens estan disponibles en cinc nivells que abasten des de l’A2 al C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Els exàmens estan composts de dues parts:

Reading and Writing

Aquest examen de lectura i escriptura es realitza sota les condicions d’un examen oficial al nostre centre. Les diferents parts en aquest examen són rellevants per a una varietat d’estudiants, i avaluen tota una gamma d’habilitats i estils de lectura i escriptura.

Speaking and Listening:

Es tracta d’una entrevista cara a cara amb l’examinador de Trinity. L’entrevista inclou exposició i debat sobre un tema de lliure elecció del candidat, conversa sobre un tema predeterminat segons el nivell, així com un exercici específic de comprensió auditiva. En els nivells més alts també s’inclou una tasca interactiva per resoldre un problema.

Nivell ISE ISE Foundation ISE I ISE II ISE III ISE IV
Nivell MCER A2 B1 B2 C1 C2
Components
Reading and Writing 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Speaking and Listening 3 tasques (12 minuts) 3 tasques (15 minuts) 4 tasques (18 minuts) 4 tasques (23 minuts) 5 tasques (25 minuts)

Pàgina web del ISE (Integrated Skills in English)

Guies d’informació d’exàmens ISE per nivell

Preguntes freqüents exàmens ISE

El reconeixement rebut pels certificats de Trinity és extens entre les autoritats educatives, les universitats i les empreses a nivell nacional i internacional. Segons els paràmetres de l’Acord de Bolonya, per rebre un grau, els estudiants universitaris a Catalunya hauran de demostrar un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Les universitats de Catalunya acceptaran el certificat de Trinity ISE II o més alt com a acreditació del nivell B2 del MCER.

A més, l’associació de testing ALTE, entitat que vetlla per la rigurositat acadèmica dels exàmens de llengües a nivell mundial, ha atorgat a Trinity College London el màxim nivell que concedeix aquesta associació, el Q Mark, que denota les més altes cotes acadèmiques dels exàmens ISE i GESE.

És una institució educativa britànica que sempre s’ha destacat per la seva innovació i la seva qualitat. Els seus exàmens d’anglès estan externament equiparats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües per acreditar el seu nivell internacionalment i tots els seus exàmens estan plenament acreditats per les autoritats educatives del Regne Unit (OfQual), assegurant la qualitat dels seus serveis.

Trinity és capdavanter a Espanya en els projectes bilingües, col•laborant directament amb les CCAA que utilitzen una avaluació externa per als seus alumnes, i un dels líders en la certificació lingüística dels professors bilingües.

Web de Trinity College London – Espanya »