Slider-RESUMEN-CAMBRIDGE

Centre de preparació d’exàmens Cambridge

Oxford House és un centre de preparació d’exàmens d’anglès FCE, CAE i CPE de Cambridge ESOL. Oferim cursos intensius i extensius de preparació amb professors experts en preparar alumnes per aprovar aquests exàmens.

Cursos de preparació per als exàmens Cambridge

Cambridge ESOL

Cambridge ESOL és un departament de la Universitat de Cambridge a Anglaterra. Els exàmens de Cambridge ESOL estan relacionats amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa (MCER) i estan reconeguts per institucions educatives i empreses a nivell mundial. Els exàmens de Cambridge ESOL es basen en situacions reals i són ideals si tens intenció de treballar, estudiar o viatjar a l’estranger, o bé fer una carrera que requereixi habilitats en idiomes (empresarials, medicina, enginyeria). El PET, FCE, CAE i CPE tenen cinc parts: parlar, escoltar, usar l’anglès (gramàtica i vocabulari), llegir i escriure. Els candidats desenvolupen el seu anglès en totes aquestes àrees. Quan aproven l’examen, els candidats reben un títol de la Universitat de Cambridge ESOL Examinations i un resum dels resultats en les cinc parts.

Enllaços útils

Exàmens FCE
Exàmens CAE
Exàmens CPE