trinity-squareOxford House es un centre registrat per realitzar exàmens d’anglès de Trinity.

Tots els nostres alumnes de cursos d’anglès comercial tenen la possibilitat de certificar el seu nivell d’anglès i presentar-se a l’examen oral GESE de Trinity al juny. Aquest examen ajuda a motivar i donar un objectiu final el curs. A més, és reconegut a nivell internacional, és econòmic i es realitza a la nostra acadèmia.

Podem incorporar preparació per exàmens oficials d’anglès Trinity GESE en qualsevol curs de formació professional o classe a mida. Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a aquest examen d’anglès, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararà als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen.

Trinity College London

Web de Trinity College London – Espanya

Trinity College London és una organització no lucrativa situada a Londres, Anglaterra, que ofereix una gamma àmplia i actualitzada d’avaluacions i certificacions en el coneixement i domini de l’idioma anglès.

El examen GESE

Descripció en castellà del examen GESE (Vídeo número 7.)

Pàgina web del GESE (Graded Examinations in Spoken English)

Hi ha una sèrie progressiva de dotze exàmens que certifiquen el nivell de domini oral de l’idioma anglès i ho efectuen des d’alumnes que s’inicien en l’estudi de l’idioma anglès fins a aquells el domini dels quals s’aproxima pràcticament al d’un nadiu. Els exàmens estan dissenyats de conformitat amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa i per a alumnes de Oxford House, es realitzen a la nostra acadèmia.

Consulti la pàgina principal de exàmens oficials d’idiomes per conèixer el nivell de l’examen més adequat.