examenes-oficiales-catalanPodem incorporar preparació per a exàmens oficials de català en qualsevolcurs de formació professional o classe a mida.Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial de català, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararan als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

El Servei de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya organitza exàmens oficials amb la finalitat d’acreditar els coneixements de català tant de nadius com d’estrangers. El nivell amb més renom és el nivell C –nivell de suficiència-, és el nivell que demanen entitats públiques per treballar en elles. Consulti la taula de certificacions reconegudes de coneixements d’idiomes d’acord amb el MECR..

La pàgina web de la Generalitat de Catalunya