examenes-oficiales-espanol-castellanoPodem incorporar preparació per a diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) en qualsevol curs de formació professional o classe a mida. Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial d’espanyol, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararan als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Coordinat per l’Institut Cervantes, els DELE (Diplomes de Espanyol com a Llengua Estrangera) acrediten els coneixements de la persona en aquesta llengua. Hi ha un examen per a tots els nivells del Marc Europeu de Referència. Consulti la la taula de certificacions reconegudes de coneixements d’idiomes d’acord amb el MECR.

Els Diplomes d’Espanyol com Llengua Estrangera són els únics títols del Ministeri d’Educació del Regne d’Espanya d’àmbit internacional i són reconeguts en tot el món per empreses privades, cambres de comerç i sistemes d’ensenyament públics i privats. La seva utilitat està principalment relacionada amb els àmbits educatiu i professional.

La pàgina web de l’Institut Cervantes