Qualsevol pregunta no contestada serà considerada incorrecta. Per enviar les teves respostes, fes click en la fletxa que trobaràs al final del test. A continuació veuràs el teu resultat i la correspondència dels nivells segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Per iniciar el test, polsa la fletxa que trobaràs més avall.

Online Spanish level test

Inici

You've completed the quiz!


Score: %%SCORE%% points out of %%TOTAL%%.
Level: %%RATING%% of the Common European Framework of Reference for Languages.
Group recommended for Spanish Intensive
A1/A1 “B” 0% - 20% (0-9 preguntas correctas)
A2 20% - 40% (10-20 preguntas correctas)
B1 41% - 72% (21 – 36 preguntas correctas)
B2 73% - 95% (37-47 preguntas correctas)
C1 96% - 100% (48-50 preguntas correctas)

%%FORM%%

Email your Spanish quiz score

Send yourself and Oxford House a copy of your results by email by completing this form.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Your answers are highlighted below.