Informació del curs

Curs extensiu d'anglès general. Pots incorporar-te a aquest curs a qualsevol moment de l'any.

MODALITAT: en línia o presencial.
DURACIÓ: 3 hores/setmana durant 9 mesos. Possibilitat d'incorporació durant tot l'any escolar.
DADES: Octubre 2023 - Juny 2024.
NIVELLS: A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.
GRUPOS: Màxim 8 alumnes.
PREU: Un pagament únic de 985€ o tres pagaments trimestrals de 365€.

Octubre 2023 – Juny 2024