Informació del curs

Curs extensiu d'anglès general. Pots incorporar-te a aquest curs a qualsevol moment de l'any.

DURACIÓ: 3 hores/setmana durant 9 mesos. Possibilitat d'incorporació durant tot l'any escolar.
DADES: Octubre 2019 - Juny 2020
NIVELLS: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.
GRUPOS: Màxim 8 alumnes.
PREU: Un pagament únic de 915€ o tres pagaments trimestrals de 335€.

Octubre 2019 – Juny 2020