Informació del curs

Curs extensiu d'anglès general. Pots incorporar-te a aquest curs a qualsevol moment de l'any.

MODALITAT: Online o presencial.
DURACIÓ: 3 hores/setmana durant 9 mesos. Possibilitat d'incorporació durant tot l'any escolar.
DADES: Octubre 2022 - Juny 2023.
NIVELLS: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.
GRUPOS: Màxim 8 alumnes.
PREU: Un pagament únic de 980€ o tres pagaments trimestrals de 362€.

Octubre 2022 – Juny 2023