examenes-oficiales-francesPodem incorporar preparació per a exàmens oficials de francès DELF o DALF en qualsevol curs de formació professional o classe a mida. Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial de francès, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararan als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Els diplomes DELF i DALF són per a aquelles persones que vulguin acreditar els seus coneixements de francès. A Barcelona, els exàmens s’organitzen a través de l’Institut Français. Hi ha un examen per a tots el nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Consulti la .

La web de l’Institut Français