Termes i Condicions Generals dels Cursos

 

Oxford House Barcelona és el nom comercial per al departament de cursos d’idiomes d’Oxford TEFL SL, incorporada al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39059, Foli 0037, Fulla B182188, Inscripció 2ª. La seva seu a Barcelona és c/Diputació, 279, 08007, Barcelona, Espanya. La seva identificació fiscal és CIF: B61640551.

Si us plau, llegeix atentament els termes i condicions del curs al qual et vulguis inscriure, abans de realitzar la teva matrícula, ja que constitueixen el contracte que acceptes en la inscripció.

ANGLÈS GENERAL EXTENSIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest, o abonar el curs en tres pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. Els següents pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària:
En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon trimestre s’ha d’abonar abans del 15 de desembre de 2021 i el tercer abans del 15 de març de 2022. En cas de no realitzar-se els pagaments dins de les dates establertes, es perdrà el dret a plaça per al següent trimestre.

Domiciliació: El càrrec del segon trimestre es realitzarà entre l’1 i el 5 de gener de 2022; el del tercer entre l’1 i el 5 d’abril de 2022.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs/trimestre haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 3 pagaments (aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h i les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s en Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h i les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència a recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS GENERAL PER A MAJORS DE 55 ANYS
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest, o abonar el curs en tres pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. Els següents pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online:
El segon trimestre s’ha d’abonar abans del 15 de desembre de 2021 i el tercer abans del 15 de març de 2022. De no realitzar-se els pagaments dins de les dates establertes, es perdrà el dret a plaça per al següent trimestre.

Domiciliació: El càrrec del segon trimestre es realitzarà entre l’1 i el 5 de gener de 2022; el del tercer entre l’1 i el 5 d’abril de 2022.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs/trimestre haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència a recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS GENERAL PER A NENS (5 a 11 anys) I JOVES (12 a 17 anys)
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest, o abonar el curs en tres pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. Els següents pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon trimestre s’ha d’abonar abans del 15 de desembre de 2021 i el tercer abans del 15 de març de 2022. En cas de no realitzar-se els pagaments dins de les dates establertes, es perdrà el dret a plaça per al següent trimestre.

Domiciliació: El càrrec del segon trimestre es realitzarà entre l’1 i el 5 de gener de 2022; el del tercer entre l’1 i el 5 d’abril de 2022.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs/trimestre haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 3 pagaments.

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s en Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència a recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS CAMBRIDGE EXTENSIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest, o abonar el curs en tres pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. Els següents pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon trimestre s’ha d’abonar abans del 15 de desembre de 2021 i el tercer abans del 15 de març de 2022. En cas de no realitzar-se els pagaments dins de les dates establertes, es perdrà el dret a plaça per al següent trimestre.

Domiciliació: El càrrec del segon trimestre es realitzarà entre l’1 i el 5 de gener de 2022; el del tercer entre l’1 i el 5 d’abril de 2022.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs/trimestre haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 3 pagaments (aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h i les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h i les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS CAMBRIDGE EXTENSIU PER A JOVES (12-17 anys)
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest, o abonar el curs en tres pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. Els següents pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon trimestre s’ha d’abonar abans del 15 de desembre de 2021 i el tercer abans del 15 de març de 2022. De no realitzar-se els pagaments dins de les dates establertes, es perdrà el dret a plaça per al següent trimestre.

Domiciliació: El càrrec del segon trimestre es realitzarà entre l’1 i el 5 de gener de 2022; el del tercer entre l’1 i el 5 d’abril de 2022.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs/trimestre haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 10. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 3 pagaments.

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS GENERAL INTENSIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de començar el mateix o abonar-lo en dos pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. El següent pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon pagament haurà de realitzar-se de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius. En cas de no realitzar-se dins de la data establerta, es perdrà el dret a plaça per a la continuïtat del curs.

Domiciliació: El càrrec del segon pagament es realitzarà de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 2 pagaments (aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 18:30h.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran al seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS CAMBRIDGE INTENSIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de començar el mateix o abonar-lo en dos pagaments (Només per al cas dels Cursos Cambridge Intensius de 64 hores). El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. El següent pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon pagament haurà de realitzar-se de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius de 64 hores. En cas de no realitzar-se el pagament dins de la data establerta, es perdrà el dret a plaça per a la continuïtat del curs.

Domiciliació: El càrrec del segon pagament es realitzarà de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius de 64 hores.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes pel curs Cambridge Intensiu de 64 hores) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles baix confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic o sobre una de les quotes, si es tria la modalitat 2 pagaments (aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet A l’acadèmia i inscriure’s A Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes ho rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS IELTS INTENSIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com un mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (anual o trimestral) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic (aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT Els alumnes ho rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS DE NEGOCIS
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com un mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic (aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous).

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable en tots els horaris excepte a les 20:00h els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT Els alumnes ho rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS INTENSIU D’ESTIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP
El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES
Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUPÚnicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES
Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet Jove
El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic. (Aplicable únicament en els grups de les 15h30 i les 19h00)

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable únicament en els horaris de les 15h30 i les 19h00.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

CAMBRIDGE INTENSIU D’ESTIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP
El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES
Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP
Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES
Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic. (Aplicable únicament en els grups de les 16h00 i les 19h00)

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable únicament en els horaris de les 16h00 i les 19h00.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

IELTS INTENSIU D’ESTIU
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP
El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES
Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP
Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

RECUPERACIÓ DE CLASSES
Aquests cursos ofereixen la possibilitat de recuperar classes de manera esporàdica sempre que es recuperin dins de la setmana d’absència i s’avisi a recepció amb almenys 24 hores d’antelació. Aquest és un servei addicional que només podem oferir quan existeixin altres grups del mateix nivell en diferent horari que el que està inscrit l’alumne/a.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic. (Aplicable únicament en els grups de les 19h00)

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet Universitari: 5% de descompte. Aplicable únicament en els horaris de les 19h00.

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS D’ESTIU PER A NENS I JOVES
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 6. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 12. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic.

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

CAMBRIDGE SUMMER CLUB
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.
Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 10. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic.

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’Anglès General Extensiu o Cambridge Extensiu o Intensiu o Cursos Nens i Joves) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Els alumnes el rebran en el seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS ECONÒMIC
REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 10. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 20. El nombre màxim d’alumnes pot augmentar puntualment si el curs ho requereix per qüestions organitzatives dels cursos en formació dels professors en pràctiques.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ANGLÈS STARTER
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de començar el mateix o abonar-lo en dos pagaments. El primer pagament es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència. El següent pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament online amb targeta, exclusivament.

Transferència Bancària: En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Pagament Online: El segon pagament haurà de realitzar-se de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius. En cas de no realitzar-se dins de la data establerta, es perdrà el dret a plaça per a la continuïtat del curs.

Domiciliació: El càrrec del segon pagament es realitzarà de l’1 al 10 del segon mes dels cursos intensius.

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Si s’efectua un pagament (o en dues quotes) i no es pot assistir a classe, l’import NO ÉS REEMBORSABLE sota cap circumstància. No obstant això, si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs un mínim de 72h ABANS de la data d’inici d’aquest, l’import abonat per les classes podrà utilitzar-se ÚNICAMENT com a crèdit durant l’any escolar en curs, en classes grupals, tant pel mateix alumne com per una persona aliena a Oxford House. Així mateix, des del moment que es reserva la plaça amb aquest crèdit, si sorgís qualsevol motiu pel qual l’alumne/a no pogués començar o continuar amb les classes, no hi haurà possibilitat de reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 5. Si no s’aconseguís aquest mínim, ens reservem el dret a cancel·lar el grup en qualsevol moment amb la corresponent devolució de l’import abonat per l’alumne/a.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 10.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu. L’escola es reserva el dret a realitzar canvis en els nivells dels alumnes si les necessitats del curs ho requereixen.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

CALENDARI

Els dies festius no es recuperen.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Els alumnes el rebran al seu email, en un termini de dues setmanes després de la finalització del seu curs si han assistit a un mínim del 75% de les classes. En cas que hagin assistit a menys del 75%, es pot demanar un certificat d’assistència en recepció.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ESPANYOL PLUS
REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 5. Si no s’aconseguís aquest mínim, t’oferirem la possibilitat de canviar d’horari/curs o bé la devolució de l’import abonat.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 10. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret de canviar de professor del curs davant causes de força major.

CALENDARI

Els dies festius no es recuperen.

Festius programats a Barcelona per al 2022: 1 de gener, 6 de gener, 15 i 18 d’abril, 6 i 24 de juny, 15 d’agost, 24 i 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 26 de desembre.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs i el supera amb èxit, podrà sol·licitar un certificat d’aprofitament a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ESPANYOL INTENSIU
REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. Si no s’aconseguís aquest mínim, t’oferirem la possibilitat de canviar d’horari/curs o bé la devolució de l’import abonat.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 16. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret de canviar de professor del curs davant causes de força major.

CALENDARI

Els dies festius no es recuperen.

Festius programats a Barcelona per al 2022: 1 de gener, 6 de gener, 15 i 18 d’abril, 6 i 24 de juny, 15 d’agost, 24 i 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 26 de desembre.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs i el supera amb èxit, podrà sol·licitar un certificat d’aprofitament a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ESPANYOL EXTENSIU
REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. Si no s’aconseguís aquest mínim, t’oferirem la possibilitat de canviar d’horari/curs o bé la devolució de l’import abonat.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 16. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

CALENDARIO

Els dies festius no es recuperen.

Festius programats a Barcelona per al 2022: 1 de gener, 6 de gener, 15 i 18 d’abril, 6 i 24 de juny, 15 d’agost, 24 i 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 26 de desembre.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs i el supera amb èxit, podrà sol·licitar un certificat d’aprofitament a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

ESPANYOL ECONÒMIC
REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 8. Si no s’aconseguís aquest mínim, t’oferirem la possibilitat de canviar d’horari/curs o bé la devolució de l’import abonat.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 20. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

HORARI

Aquest curs es realitza en l’horari triat en el moment de la contractació i no es permet la recuperació de classes en altres horaris si l’alumne/a no pogués assistir.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Els canvis d’horari o grup seran possibles sempre que hi hagi places lliures en el grup desitjat i que no afecti el nombre d’alumnes requerit per a la continuïtat del curs. En cas de no haver-hi disponibilitat, no procedirà un reemborsament per aquest motiu.

CALENDARI

Els dies festius no es recuperen.

Festius programats a Barcelona per al 2022: 1 de gener, 6 de gener, 15 i 18 d’abril, 6 i 24 de juny, 15 d’agost, 24 i 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 26 de desembre.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs i el supera amb èxit, podrà sol·licitar un certificat d’aprofitament a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

EXAMEN DELE: CURS DE PREPARACIÓ
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Per a transferències bancàries:

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament de 50€. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

En el cas en què l’alumne/a necessités una visa d’estudiant per a realitzar el curs i la mateixa fos denegada, el mateix haurà d’enviar a Oxford House prova oficial del Consolat o Ambaixada d’aquesta denegació. En aquest cas, Oxford House retornarà l’import corresponent pel curs contractat, menys la suma de 150€ per despeses administratives. No es duran a terme reemborsaments per denegació de visa, si no es compta amb un document oficial del Consolat o Ambaixada, explicant els motius de la denegació.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

NÚMERO MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre mínim d’alumnes per grup en aquest curs és 4. Si no s’aconseguís aquest mínim, t’oferirem la possibilitat de canviar d’horari/curs o bé la devolució de l’import abonat.

NÚMERO MÀXIM D’ALUMNES PER GRUP

El nombre màxim d’alumnes per grup en aquest curs és 6. No obstant això, ens reservem el dret d’augmentar aquest número, en una persona, en el cas de circumstàncies especials.

BAIXES

Hauran de comunicar-se per email a info@oxfordhousebcn.com i es regiran per les condicions indicades en la matrícula.

CANVIS D’HORARI/GRUP

Únicament seran possibles sota confirmació de la direcció d’estudis i sempre que hi hagi disponibilitat en l’horari desitjat. Així mateix i d’acord amb el punt sobre REEMBORSAMENTS, en cas de no poder canviar d’horari/grup, no hi haurà possibilitat de reemborsament ni de posposar el crèdit del curs.

PROFESSOR

Oxford House es reserva el dret a canviar de professor del curs davant causes de força major.

CALENDARI

Els dies festius no es recuperen.

Festius programats a Barcelona per al 2022: 1 de gener, 6 de gener, 15 i 18 d’abril, 6 i 24 de juny, 15 d’agost, 24 i 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 26 de desembre.

TAXES D’EXAMEN

Les taxes d’exàmens oficials no estan incloses en el preu del curs.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs i el supera amb èxit, podrà sol·licitar un certificat d’aprofitament a recepció després de la finalització d’aquest.

DESCOMPTE CARNET JOVE
Study English or Spanish in Barcelon with a discount using the Carnet JoveEl Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya i a Oxford House oferim als seus titulars la possibilitat de gaudir d’un descompte en diversos cursos.

-10% sobre el pagament únic.

Per a aconseguir el descompte, cal mostrar el carnet a l’acadèmia i inscriure’s a Recepció.

Informa’t a la web del Carnet Jove: www.carnetjove.cat.

ALTRES DESCOMPTES DISPONIBLES

Els alumnes poden beneficiar-se dels següents descomptes, que en cap cas seran acumulables:

Carnet de Família Monoparental o Nombrosa: 5% de descompte.

Segon Familiar inscrit (en un curs d’anglès o espanyol excepte Anglès Econòmic i Anglès Starter) o Segona Matrícula: 5% de descompte.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

D’altra banda, el descompte s’ha de sol·licitar en el moment de la matriculació i en cap cas s’aplicarà posteriorment. Finalment, si un alumne es beneficia d’un descompte en un curs però sol·licita passar el crèdit del mateix sota les condicions descrites en el punt ”Reemborsaments”, perdrà el dret a descompte i els càlculs necessaris es faran sobre la base del preu normal del curs.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

VISA D’ESTUDIANT

En el cas de necessitar visat per a estudiar a Espanya, Oxford House recomana que consulteu, en el Consolat o Ambaixada Espanyola més pròxims, les condicions requerides.

Oxford House podrà emetre una carta de constància de matrícula (carta d’invitació) si l’alumne/a la sol·licita una vegada que hagi contractat el curs i pagat el mateix de manera completa i enviant-nos còpia del seu passaport.

CLASSES D’IDIOMES A MIDA
FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Per a transferències bancàries:

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

Si les classes particulars continuessin més enllà d’un mes i l’alumne/a decidís pagar en quotes mensuals, els següents pagaments hauran de realitzar-se via domiciliació bancària EXCLUSIVAMENT. Aquells alumnes que realitzin més d’un mes de classes a mida, hauran de facilitar les dades bancàries com a mínim una setmana abans de l’inici de mes.

Els càrrecs es realitzaran amb una periodicitat mensual en funció de les hores contractades en la inscripció descomptant les classes que caiguin en un festiu nacional. Abans del període nadalenc i setmana santa, en els quals l’escola roman tancada, es contactarà amb l’alumne per a ajustar el nombre d’hores que es realitzaran en el mes afectat.

REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

CLASSES

En el cas que l’escola no pogués oferir aquestes classes de manera presencial per causes de força major, es realitzarien de manera virtual en el mateix horari de la teva classe. No s’admeten reemborsaments ni posposar el curs.

CANCEL·LACIÓ DE CLASSES

1. Les classes a mida individuals poden ser anul·lades amb un mínim de 24 hores d’antelació, d’aquesta manera podran ser recuperades dins del mateix mes en curs. Per a anul·lar-les, s’haurà d’enviar un email al professor amb còpia a info@oxfordhousebcn.com. En aquest, s’ha d’indicar la disponibilitat per a reorganitzar la classe.
2. En cas de no avisar 24 hores abans, la classe no es podrà recuperar.
3. La cancel·lació d’una classe reprogramada, constituirà la pèrdua d’aquesta.
4. En el cas de les classes a mida en grup, si un dels alumnes no assisteix pels motius que fora, no hi haurà possibilitat de recuperació ni de devolució de l’import abonat per la classe. En cas de voler cancel·lar una classe, tots els alumnes hauran d’acordar la cancel·lació i recuperació de la classe conjuntament dins dels termes establerts.

CLASSES A MIDA FORA DE L’ESCOLA
1. Les classes a mida que es duguin a terme fora de l’escola, hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores cadascuna.
2. Les classes fora del nostre centre mantenen el preu/hora si es troben situades fins a un radi de 20 minuts de l’escola.

MODIFICACIÓ O BAIXA

La modificació de la quantitat d’hores o la sol·licitud de baixa haurà de comunicar-se per escrit (via email a info@oxfordhousebcn.com) abans del dia 20 de cada mes.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

CURSOS D’IMMERSIÓ A L’ESPANYOL PERSONALITZATS

FORMES DE PAGAMENT

Pots pagar el curs en un pagament únic abans de l’inici d’aquest. Aquest es realitzarà en efectiu, targeta, taló nominatiu a Oxford TEFL o transferència.

En el cas de triar la transferència bancària com a mètode de pagament, tots els càrrecs bancaris que s’apliquessin per aquesta, correran a compte del/l’alumne/a.

Per a transferències bancàries:

Oxford House College, SL
CIF B61740551
BSCH
ES22 0030 2012 78 0297750273
– Indicar nom del/l’alumne/a
– Enviar comprovant de transferència a info@oxfordhousebcn.com

RESERVA DE PLACES

Després de realitzar la prova de nivell, es podrà reservar la plaça mitjançant el pagament del 25% de l’import total del curs. Aquest dipòsit serà descomptat del total del curs. La resta de l’import del curs haurà de ser abonat abans del començament del mateix mitjançant transferència al compte de Santander 0030-2012-78-0297750273 (indicant el nom de l’alumne) o mitjançant pagament online amb targeta en la nostra web. En cas de no ser així, ES PERDRIA EL DRET A PLAÇA I L’IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE RESERVA.

REEMBORSAMENTS

Quan l’alumne/a s’inscriu a un curs, l’import NO ÉS REEMBORSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA. Si l’alumne/a avisa que no podrà realitzar el curs 72h ABANS DE L’INICI D’AQUEST, es posposarà el curs ÚNICAMENT al mes següent per a ús propi o d’una altra persona aliena a Oxford House, i una vegada es posposi o s’estigui consumint el crèdit no hi haurà possibilitat de parar la formació i reutilitzar-lo en una altra ocasió.

En el cas en què l’alumne/a necessités una visa d’estudiant per a realitzar el curs i la mateixa fos denegada, el mateix haurà d’enviar a Oxford House prova oficial del Consolat o Ambaixada d’aquesta denegació. En aquest cas, Oxford House retornarà l’import corresponent pel curs contractat, menys la suma de 150€ per despeses administratives. No es duran a terme reemborsaments per denegació de visa, si no es compta amb un document oficial del Consolat o Ambaixada, explicant els motius de la denegació.

CALENDARI

Durant els dies festius l’escola romandrà tancada i no hi haurà classes i les mateixes es reprendran al següent dia laboral. Consulta a recepció o visita la nostra web: https://oxfordhousebcn.com/calendario si desconeixes els festius oficials a Barcelona.

2020: 1 de gener, 6 de gener, 10 i 13 d’abril, 1 de maig, 1 de juny, 15 d’agost, 11 de setembre, 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 25 de desembre, 26 de desembre.

CARTA DE CONSTÀNCIA

Si l’alumne/a assisteix al 80% del curs, podrà sol·licitar una carta de constància a recepció després de la finalització d’aquest.

OFERTES I PROMOCIONS

Les ofertes o descomptes que s’ofereixin en determinat període de temps establert per Oxford House, no són acumulables. No es faran canvis de preus en les contractacions que es produeixin abans d’una promoció o que per la raó que fos, no haguessin gaudit d’un descompte en el moment de la matrícula.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Oxford House compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents dins de les seves instal·lacions.

VISA D’ESTUDIANT

En el cas de necessitar visat per a estudiar a Espanya, Oxford House recomana que consulteu, en el Consolat o Ambaixada Espanyola més pròxims, les condicions requerides.

Oxford House podrà emetre una carta de constància de matrícula (carta d’invitació) si l’alumne/a la sol·licita una vegada que hagi contractat el curs i pagat el mateix de manera completa i enviant-nos còpia del seu passaport.